Μια εφηβεία αν-επιεικής 

Cheers for dropping by. Check out my work or my personal blog and don't hesitate to contact me if you'd like.

My life on the air

Manolis MavrantonakisMy name is Manolis AKA SykoFantiS Bastoyni, and this is my life on the digital air. I’m in love with astronomy, cold weather, and passionate debates.

Blogger Podcaster, Project strategist and systems architect with a wealth of experience in designing and maintaining complex corporate information management systems. Specializing in the hospitality sector, managing online booking systems, advising on web presence, optimizing back-office processes etc. Experience in project planning and presentation, with solid abilities in convincingly communicating to a variety of audiences. Project Management – Data Architecture Online Booking Engines

 

Co-founder at eliskos

Web Developer at Seafarercruises

Web Manager at Daulute

Studied at Athens University of Economics and Business

Live in London, United Kingdom

From Heraklion, Crete , Greece

Μανόλης Μαυραντωνάκης | Manolis Mavrantonakis

[and this is my life on the digital air]

Είμαστε ευαίσθητοι κι όχι σαν τα μούτρα σας @ Radiobubble
Είμαστε ευαίσθητοι κι όχι σαν τα μούτρα σας @ Radiobubble
© e-cannibals My life on the air